Obecna sytuacja i rozwój technologii kontroli pieców wyżarzania.

Obecna sytuacja i rozwój technologii kontroli pieców wyżarzania.

Produkty

Piec hartowniczy to nie tylko wysokotemperaturowy reaktor chemiczny, ale również duże i złożone urządzenie termiczne. W procesie produkcji, regulacja ogrzewania i kontrola temperatury pieca hartowniczego mają bezpośredni efekt ograniczający na produkcję, żywotność korpusu pieca i główne wskaźniki techniczne całej fabryki. Dlatego pomiar i regulacja temperatury korpusu pieca oraz ciśnienia w każdej części pieca hartowniczego stał się ważnym, złożonym i wymagającym technicznie zadaniem w produkcji. Jest to nie tylko pracochłonne i zanieczyszczające, ale również wymaga dużych zasobów ludzkich i materiałowych.


Poprawa poziomu automatyzacji produkcji hartowniczej będzie kluczem do rozwiązania problemu. Dzisiaj, w procesie stopniowego poszerzania i pogłębiania zastosowań przemysłowych, komputerowa technologia automatycznej kontroli ogrzewania pieca hartowniczego odgrywa ważną rolę w stabilizowaniu ogrzewania, zwiększeniu zużycia ciepła, poprawie jakości produktów stalowych i wydajności pracy, polepszaniu środowiska pracy i przedłużaniu żywotności pieca hartowniczego.


1. Piec hartowniczy stosuje zaawansowane urządzenia kontrolne


Wraz z rozwojem zaawansowanych systemów kontroli, takich jak maszyny sterujące przemysłowe, kontrolery programowalne i systemy rozproszone, wcześniejsze dużych skali przekaźniki i analogowe instrumenty stopniowo zastępowane. Jego sporządzanie oprogramowania jest stosunkowo proste. Może być zaprogramowany przez siebie bez specjalistów programistów. Ponadto może być stosowany niezależnie, ale ma także silną zdolność do komunikowania się, co ułatwia tworzenie sieci.


2. Piec hartowniczy stosuje nową metodę kontroli


Wprowadzono szereg uzupełnień do tradycyjnego systemu kontroli jednoznacznego i nieujemnego sprzężenia zwrotnego, co pozwala na uzyskanie lepszej wydajności kontroli. W poprzednich systemach sterowania stosowano zwykle regulację proporcjonalną w relacji między paliwem a powietrzem. Ze względu na niezgodność prędkości reakcji paliwa i obwodu klimatyzacji powietrza, niestabilność wartości opałowej paliwa oraz zmiany charakterystyk palnika, trudno jest zapewnić tę relację proporcji. Szczególnie kiedy zmienia się obciążenie spalania, proporcja nie może być utrzymana. Aby rozwiązać te problemy, opracowano trzy metody krzyżowego ograniczania dotyczące związku powietrze-paliwo: metoda pojedynczego krzyżującego się ograniczenia, metoda podwójnego krzyżującego się ograniczenia i ulepszona metoda podwójnego krzyżującego się ograniczenia.


3. Zastosowanie nowoczesnej teorii kontroli pieca hartowniczego


Coraz więcej systemów kontroli wykorzystuje nowoczesną teorię kontroli, kontroli adaptacyjnej, kontrolera odpornego na zakłócenia, kontrolera z samostrojeniem parametru, a niektóre zostały z powodzeniem zastosowane w przemyśle. Na przykład mikrokomputerowy system kontroli adaptacyjnej grupy bell piec hartowniczy wykorzystuje technologię śledzenia wyjściowego kontroli adaptacyjnej w nowoczesnej teorii kontroli. Innymi słowy, zastosowanie mikrokomputera tworzy warunki do matematycznych obliczeń złożonej nowoczesnej teorii kontroli.


4. Zastosowanie systemu zarządzania piece hartownicze


Poza tradycyjnym zamkniętym sterowaniem na poziomie procesu na miejscu, piec hartowniczy jest również zarządzany przez komputer centralny. Główne funkcje programu aplikacji komputera centralnego obejmują interfejs monitorowania, przechowywanie danych, rejestrację alarmów, generowanie raportów, kontrolę optymalizacji, itp. Rozbudowa aplikacji systemu zarządzania znacznie poprawia wydajność zastosowania i wartość praktyczną systemu kontroli pieca hartowniczego, a także poprawia efektywność procesu produkcyjnego.

Inne artykuły z maszyn drucianych i siatkowych

:
+8613675848705

:
+8618069820917
+8613675848705
Rm512 No.:238 ChaoWang Road HANGZHOU 310005 CHINA